MUQADDIMAH

BAHAWA dengan sesungguhnya adalah diisytiharkan, demi untuk menyempurnakan taqwa kepada Allah dan kebaktian kepada sesama manusia, yang dijadikan bagi menegakkan AL AMRU BIL MA'RUF WAN NAHYU 'ANIL MUNGKAR dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka inilah diisyiharkan sebuah pertubuhan yang dinamakan "PARTI ISLAM SEMALAYSIA"

Tuesday, May 12, 2009

BAB YANG KEEMPAT: DARIHAL AHLI-AHLI

Fasal 10 (Fasal lama 8). Ahli PAS:

Hanya satu sahaja jenis keahlian dalam PAS iaitu dinamakan 'Ahli PAS'.

Fasal 11 (Fasal lama 9). Syarat-syarat Menjadi Ahli

Adapun syarat untuk menjadi seorang Ahli PAS itu ialah:
(1) Warganegara Malaysia.
(2) Beragama Islam.
(3) 'Aqil baligh menurut Hukum Syara'.
(4) Mengaku menerima serta taat kepada Perlembagaan PAS, peraturan, arahan-arahan dan keputusan-keputusan Parti dari masa ke semasa.
(5) Seorang pelajar Universiti atau Kolej Universiti tidak boleh menjadi ahli tanpa mendapat kebenaran bertulis daripada Naib canselor /Rektor Universiti berkenaan.

No comments:

Post a Comment