MUQADDIMAH

BAHAWA dengan sesungguhnya adalah diisytiharkan, demi untuk menyempurnakan taqwa kepada Allah dan kebaktian kepada sesama manusia, yang dijadikan bagi menegakkan AL AMRU BIL MA'RUF WAN NAHYU 'ANIL MUNGKAR dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka inilah diisyiharkan sebuah pertubuhan yang dinamakan "PARTI ISLAM SEMALAYSIA"

Tuesday, May 12, 2009

BAB YANG KESEBELAS: KEWANGAN DAN PEMEGANG AMANAH

FASAL 75 (FASAL 68 lama). Sumber-sumber Kewangan

(1) Adapun sumber-sumber kewangan PAS ialah dari :
(a) Bayaran permulaan masuk menjadi ahli.
(b) Yuran tahunan ahli
(c) Derma-derma dan wakaf
(d) Lain-lain pendapatan yang halal pada sisi undang-undang negara dan tidak berlawanan dengan hukum-hukum dan ajaran Islam serta tidak merugikan perjuangan PAS.

(2) Bayaran permulaan masuk menjadi ahli
(a) Seseorang ahli PAS itu hendaklah membayar kepada PAS melalui Cawangan dan/atau Kawasan PAS atau terus ke Pejabat Agung suatu bayaran masuk menjadi ahli sebanyak RM 2.00 atau sebanyak mana yang ditetapkan oleh mesyuarat Jawatankuasa Kerja PAS Pusat dari masa ke suatu masa, dengan syarat mendapat kebenaran Pendaftar Pertubuhan terlebih dahulu.
(b) Empat puluh peratus wang bayaran masuk menjadi ahli itu adalah terserah kepada penggunaan Pejabat Agung PAS, dua puluh peratus kepada Badan Perhubungan PAS Negeri, dua puluh peratus kepada PAS Kawasan dan dua puluh peratus yang baki itu adalah kepada PAS Cawangan.

(3) (a) Tiap-tiap PAS hendaklah membayar yuran tahunannya sebanyak RM 3.00 atau yuran sekaligus untuk seumur hidupnya sebanyak RM 100.00 kepada PAS Kawasan-kawasan melalui Cawangan-Cawangan atau terus kepada PAS Kawasan atau Pejabat Agung sebanyak mana yang ditetapkan oleh mesyuarat Jawatankuasa Kerja PAS Pusat sebelum Mesyuarat Agung PAS Cawangan atau Kawasannya atau sebelum Muktamar Tahunan PAS jika ianya dibayar terus ke Pejabat Agung PAS.
(b) Ahli-ahli yang berdaftar terus hendaklah membayar terus yuran tahunannya kepada Pejabat Agung PAS.
(c) PAS Kawasan hendaklah membayar yuran tetap tahunan (yuran tetap PAS Kawasan) kepada Pejabat Agung PAS mengikut jumlah ahli yang ada di dalam kawasannya bagi tahun itu sebanyak lima puluh peratus daripada jumlah yuran tahunan yang ditetapkan bagi tiap-tiap ahli. Badan Perhubungan PAS Negeri adalah berhak mendapat peruntukan yuran tetap tahunan PAS Kawasan yang berbayar kepada Pejabat Agung itu sebanyak sepuluh peratus.
(d) Cawangan-cawangan adalah berhak mendapat peruntukan wang yuran tahunan ahli-ahli cawangannya daripada kawasan-kawasan sebanyak dua puluh peratus.
(e) Tiap-tiap seorang yang menjadi ahli PAS hendaklah menjelaskan segala yuran-yurannya sebelum penghujung tahun kewangan PAS.
(f) Yuran sekaligus yang dibayar oleh seorang ahli PAS hendaklah diperuntukan sebanyak empat puluh peratus kepada Pejabat Agung PAS, sepuluh peratus kepada Badan Perhubungan PAS Negeri, tiga puluh peratus kepada PAS Kawasan dan dua puluh peratus kepada PAS Cawangan.

No comments:

Post a Comment