MUQADDIMAH

BAHAWA dengan sesungguhnya adalah diisytiharkan, demi untuk menyempurnakan taqwa kepada Allah dan kebaktian kepada sesama manusia, yang dijadikan bagi menegakkan AL AMRU BIL MA'RUF WAN NAHYU 'ANIL MUNGKAR dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka inilah diisyiharkan sebuah pertubuhan yang dinamakan "PARTI ISLAM SEMALAYSIA"

Tuesday, May 12, 2009

BAB YANG KESEPULUH: DARIHAL DEWAN-DEWAN (samb.6)

FASAL 71 (FASAL 64 lama). Dewan Muslimat PAS Kawasan

(1) Sebuah Dewan Muslimat PAS Kawasan bolehlah ditubuhkan oleh Dewan Muslimat PAS Negeri dengan kerjasama Badan Perhubungan PAS Negeri dan PAS Kawasan dalam sebuah Kawasan PAS atau Kawasan Parlimen dengan syarat telah sedia ada tidak kurang daripada lima puluh orang Muslimat ahli PAS yang telah mendaftarkan diri sebagai ahli kepada Dewan Muslimat PAS Kawasan itu.

(2) Pejabat bagi Dewan Muslimat PAS Kawasan itu ialah sepertimana yang telah disebutkan di dalam Fasal 33(3) Perlembagaan ini.

(3) Sebuah buku daftar ahli bagi Dewan Muslimat PAS Kawasan yang dicatitkan didalamnya, Nama, Nombor Kad Pengenalan, Alamat, Pekerjaan dan Nombor Sijil Keahliannya dalam PAS hendaklah disedia dan disimpan oleh Setiausaha di Pejabat Dewan Muslimat Kawasan itu.


FASAL 72 (FASAL 65 lama). Mesyuarat Agung Dewan Muslimat PAS Kawasan

(1) Dewan Muslimat PAS Kawasan hendaklah mengadakan Mesyuarat Agung Tahunannya sekali dalam setahun sebelum daripada berlangsungnya mesyuarat agung PAS Kawasan dan Muktamar Dewan Muslimat PAS Negeri, atau pada bila-bila masa yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat Negeri itu. Satu Notis hendaklah dihantar kepada ahli tidak kurang 14 hari daripada tarikh muktamar hendak diadakan.

(2) Mesyuarat Agung Khas Dewan Muslimat PAS Kawasan bolehlah diadakan beberapa kali dalam setahun sekiranya dikehendaki oleh Ketua Dewan Muslimat PAS Kawasan atau dengan permintaan bersurat daripada sekurang-kurangnya satu pertiga daripada Ahli Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Kawasan atau satu pertiga daripada Jawatankuasa Kerja Muslimat PAS Cawangan dalam Kawasan itu. Maka Muktamar Khas ini tidaklah boleh dibincangkan apa-apa perkara selain daripada perkara yang kerananya Muktamar itu diadakan. (Pindaan 2009)

(3) (2 lama) Ahli bagi Mesyuarat Agung Dewan Muslimat PAS Kawasan itu ialah :
(a) Pengerusi Tetap dan Timbalannya.
(b) Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Kawasan.
(c) Ketua dan Setiausaha Jawatankuasa Muslimat PAS Cawangan-Cawangan.
(d) Tidak lebih dari lima orang Muslimat PAS Cawangan yang dilantik di dalam dan dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Muslimat PAS Cawangan-cawangan.

(4) Cukup bilang bagi menjalankan Mesyuarat Agung Dewan Muslimat PAS Kawasan itu ialah satu perdua daripada ahli-ahlinya yang di atas hadir.

(5) Pengerusi bagi Mesyuarat Agung Dewan Msulimat PAS Kawasan itu ialah Pengerusi Tetap atau Timbalannya yang dipilih pada tiap-tiap dua tahun sekali atau pada mana-mana Mesyuarat Agung Tahunan Dewan Muslimat PAS Kawasan yang ada pemilihan.

(6) Mesyuarat Agung Dewan Muslimat PAS Kawasan berkuasa mengangkat tidak lebih tiga orang wakil ke Muktamar Tahunan Dewan Muslimat PAS Pusat dan tidak lebih tujuh wakil ke Muktamar Tahunan Dewan Muslimat PAS Negeri. (Pindaan 2009).


FASAL 73 (FASAL 66 lama). Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Kawasan

(1) Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Kawasan itu adalah terdiri dari :
(a) Seorang Ketua
(b) Seorang Timbalan Ketua
(c) Seorang Naib Ketua
(d) Seorang Setiausaha
(e) Tidak lebih tiga orang Penolong Setiausaha
(f) Seorang Bendahari
(g) Seorang Ketua Penerangan,
(h) Seorang Pengarah Pilihanraya Muslimat, dan
(i) Dua belas orang Jawatankuasa yang lain.

(2) Ketua, Timbalan Ketua, Naib Ketua dan lapan orang daripada Ahli Jawatankuasa yang disebutkan dalam ceraian (1)(i) Fasal ini hendaklah dipilih dan dilantik oleh Mesyuarat Agung Tahunan Dewan Muslimat PAS Kawasan itu daripada Muslimat-Muslimat PAS pada tiap-tiap dua tahun sekali atau pada mana-mana Mesyuarat Agung Tahunan yang ada pemilihan.

(3) Setiausaha, Penolong-penolong Setiausaha, Bendahari, Ketua Penerangan, Pengarah Pilihanraya Muslimat dan empat orang lagi Jawatankuasa yang disebutkan dalam ceraian (1)(i) Fasal ini hendaklah dilantik oleh Ketua di dalam dan dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu daripada Muslimat-Muslimat PAS dalam Kawasan itu, dan akan memegang jawatan itu selama dua tahun atau sehingga kepada Mesyuarat Agung Tahunan Dewan Muslimat PAS Kawasan yang akan datang yang ada pemilihannya, atau sehingga ia berhenti atau diberhentikan dengan apa-apa sebab jua pun.

(4) “Jika sekiranya Ketua Dewan Muslimat PAS Kawasan itu berhenti atau diberhentikan dengan apa-apa jua sebab sekalipun, maka Timbalan Ketuanya hendaklah memangku jawatan itu sehingga kepada Mesyuarat Agung yang akan datang yang ada pemilihannya. Dan jika kedua-duanya berhenti atau diberhentikan dengan apa-apa jua sebabpun maka Naib Ketuanya hendaklah dilantik memangku jawatan ketuanya dan seorang daripada Jawatankausa Kerja Dewan Muslimat PAS Kawasan hendaklah dilantik memangku Jawatan Timbalan Ketua Dewan itu dan seorang dilantik memangku Jawatan Naib Ketua Dewan itu di dalam dan dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Dewan Muslimat PAS Kawasan sehingga kepada Mesyuarat Agung yang akan datang, dan jika Naib Ketuanya juga berhenti atau diberhentikan maka seorang daripada Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Kawasan hendaklah dilantik memangku Jawatan Ketua Dewan Muslimat PAS Kawasan dan seorang dilantik memangku Jawatan Timbalan Ketua Dewan Muslimat PAS Kawasan dan seorang dilantik memangku Jawatan Naib Ketua Dewan Muslimat PAS Kawasan di dalam dan dengan persetujuan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Kawasan sehingga kepada Mesyuarat Agung yang akan datang yang ada pemilihannya.

(5) Adapun tempat yang dikosongkan oleh tiga orang Jawatankuasa itu bolehlah dilantik pengganti daripada mana-mana muslimat PAS Kawasan itu oleh Mesyuarat Jawatankuasa Dewan itu.

(6) Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Kawasan hendaklah mengadakan mesyuaratnya tidak kurang daripada tiga kali dalam setahun, atau pada bila-bila masa yang dikehendaki oleh Ketua atau dengan permintaan bersurat daripada tidak kurang dari satu pertiga daripada jumlah Ahli-ahli Jawatankuasa Kerja Dewan itu.

(7) Cukup bilang bagi menjalankan mesyuarat Jawatankusa Kerja Dewan itu ialah satu perdua daripada ahli-ahlinya hadir dan cukup bilang bagi mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Harian itu ialah lima orang daripada ahli-ahlinya hadir.

(8) Adapun seseorang Ahli Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Kawasan itu bolehlah dilucutkan jawatannya dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan jika gagal hadir mesyuarat sebanyak tiga kali berturut-turut tanpa sebarang makluman kepada Setiausaha Dewan itu. (Pindaan 2009)

(9) Ketua, atau Timbalan Ketua, jika ia berhalangan hendaklah mempengerusikan semua mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan Muslimat PAS Kawasan.

(10) Ketua Dewan Muslimat PAS Kawasan dengan sendirinya menajdi Ahli Jawatankuasa Kerja PAS Negeri. Jika Ketua Dewan Muslimat itu berhalangan atau apa-apa jua sebab yang ia tidak dapat hadir dalam mana-mana mesyuarat Kawasan, maka Timbalannya boleh diwakilkan secara bersurat untuk hadir di dalam mesyuarat-mesyuarat itu.

(11) Ketua, Timbalan Ketua, Naib Ketua, Setiausaha, Penolong-penolong Setiausaha, Bendahari, Ketua Penerangan dan Pengarah Pilihanraya Muslimat Dewan itu dengan sendirinya menjadi Jawatankuasa Harian Dewan Muslimat PAS Kawasan yang bertanggungjawab atas kesempurnaan urursan-urusan biasa pentadbiran Dewan dan hal-hal yang mustahak dan perlu disegerakan, kemudiannya memaklumkan ke dalam mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan bagi pengesahannya. Cukup bilang bagi menjalankan mesyuarat Jawatankuasa Harian itu ialah tiga orang ahli-ahlinya hadir.

(12) Adapun Jawatankuasa Harian Dewan Muslimat PAS Kawasan mempunyai tugas-tugas berikut:
(a) Bertanggungjawab keatas kesempurnaan pentadbiran dan perjalanan Dewan Muslimat PAS Kawasan dan urusan-urusan biasa Dewan ini.
(b) Menimbangkan sesuatu perkara yang mustahak dan terpaksa disegerakan.
(c) Mengadakan hubungan dan diplomasi dengan pelbagai pihak di peringkat Dewan ini selagi tidak bertentangan dengan dasar-dasar parti.
(d) Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diperturunkan kepadanya oleh mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Kawasan.
(e) Semua keputusan dan tindakan yang dibuat oleh Jawatankuasa ini mengikut pecahan (a), (b) dan (c) ceraian ini hendaklah dimaklumkan dan disahkan oleh Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Kawasan.


FASAL 74 (FASAL 67 lama). Tugas-tugas Am Dewan Muslimat PAS Kawasan

(1) Ketua
(a) Bertanggungjawab atas kesempurnaan perjalanan pentadbiran gerakan dan kegiatan Dewan Muslimat PAS dalam Kawasannya.
(b) Mengambil segala langkah yang perlu bagi menjaga dan memelihara perpaduan persefahaman dan kesungguhan Ahli-ahli Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Kawasan dalam menjalankan tugas masing-masing.
(c) Melantik Setiausaha, Penolong-penolong Setiausaha, Bendahari, Ketua Penerangan, Pengarah Pilihanaraya Muslimat dan Ahli-ahli Jawatankuasa kerja yang dilantik menurut peruntukan Perlembagaan ini dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Kawasan.
(d) Menetap dan mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan Muslimat PAS Kawasan.

(2) Timbalan Ketua
(a) Membantu tugas-tugas Ketua Dewan Muslimat PAS Kawasan.
(b) Mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan Muslimat PAS Kawasan apabila Ketua Dewan berhalangan atau tidak hadir.

(3) Naib Ketua
(a) Membantu tugas-tugas Ketua dan Timbalan Ketua Dewan Muslimat PAS Kawasan.
(b) Mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan Muslimat PAS Kawasan apabila Ketua atau Timbalan Ketua Dewan itu berhalangan atau tidak hadir.

(4) Setiausaha
(a) Bertanggungjawab secara langsung kepada Ketua Dewan Muslimat PAS Kawasan dan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Kawasan.
(b) Bertanggungjawab atas kesempurnaan dan perlaksanaan pentadbiran Pejabat Dewan Muslimat PAS Kawasan dan pengambilan kakitangan dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Harian Dewan Muslimat PAS Kawasan.
(c) Bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat Jawatankusa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan Muslimat PAS Kawasan.

(5) Penolong Setiausaha
a. Bertanggungjawab kepada Setiausaha Dewan Muslimat PAS Kawasan
b. Membantu tugas-tugas Setiausaha dalam urusan pentadbiran Pejabat Dewan Muslimat PAS Kawasan.

(6) Bendahari
(a) Bertanggungjawab atas kesempurnaan kewangan Dewan Muslimat PAS Kawasan.
(b) Bertanggungjawab menyediakan penyata tahunan kewangan untuk diperiksa oleh Pemeriksa Kira-Kira Dewan dan membentangkan penyata itu kepada Mesyuarat Agung Tahunan Dewan Muslimat PAS Kawasan.
(c) Menyediakan rancangan-rancangan untuk mengukuhkan kedudukan kewangan Dewan Muslimat PAS Kawasan.

(7) Ketua Penerangan
(a) Bertanggungjawab atas kesempurnaan kegiatan dakwah dan penerangan Muslimat PAS dalam kawasannya.
(b) Menyedia, menyusun dan menyelaraskan program dan kegiatan penerangan Muslimat PAS Kawasan.
(c) Bertanggungjawab melaporkan kepada Ketua dan Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Kawasan atas segala tindakan dan usaha yang dijalankan berhubung dengan kegiatan dakwah dan penerangan.

(8) Pengarah Pilihanraya Muslimat
a. Bertanggungjawab atas kesempurnaan seluruh urusan pilihanraya Dewan Muslimat PAS Kawasan.
b. Menyedia, menyusun dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti pilihanraya Dewan Muslimat PAS Kawasan.
c. Bertanggungjawab melaporkan kepada Ketua Dewan Muslimat PAS Kawasan dan Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Kawasan atas segala usaha dan tindakan berhubung dengan kegiatan Pilihanraya.

(9) Ahli Jawatankuasa Kerja.
(a) Menyelaraskan pentadbiran dan kegiatan Jawatankuasa Muslimat cawangan dengan kerjasama PAS Cawangan dan Kawasan.
(b) Meluaskan pengaruh PAS dalam kawasan itu melalui kegiatan-kegiatan kewanitaan sambil berusaha membimbing dan memimpin wanita-wanita Islam di kawasan itu ke arah cita-cita Islam yang diperjuangkan oleh PAS.
c. Membentuk Lajnah-lajnah yang difikirkan perlu dan melantik ahli-ahlinya di dalam dan dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu.
d. Mengangkat wakil ke Muktamar Khas Dewan Muslimat PAS Pusat dan/atau Muktamar Khas Dewan Muslimat PAS Negeri jika wakil yang diangkat oleh Mesyuarat Agung Tahunan Dewan Muslimat PAS Kawasan tidak lagi menjadi wakil mengikut Fasal 19 (7) Perlembagaan ini.

No comments:

Post a Comment